Afsluiting ‘s-Gravelandseweg

D66 stelt vragen over afsluiting ‘s-Gravelandseweg

donderdag 9 mei 2013

De afgelopen dagen werden wij geconfronteerd met het nieuws dat een deel van de ‘s-Gravelandseweg binnenkort voor 6 maanden afgesloten wordt. Reden voor D66 Schiedam om hierover de onderstaande vragen te stellen aan het college van B&W:

Op 6 mei 2013 heeft u bekendgemaakt aan “bewoners en bedrijven in de omgeving van de ‘s-Gravelandseweg”, dat op 17 juni 2013 een zes maanden durend asfalterings- en herinrichtingsproject zal starten van de Algerastraat tot de rotonde Slimme Watering/Zwaluwlaan.
Die ontsluiting van Schiedam Noord zal dan worden gehalveerd. Vanaf de A20 en het centrum zal alle verkeer worden omgeleid naar de enige andere ontsluiting die Schiedam-Noord heeft, de Churchillweg.

Deze aankondiging en dit besluit kwamen volstrekt uit de lucht vallen. Voor zover wij kunnen nagaan is in geen enkel wijkoverleg in Schiedam Noord (Groenoord, Woudhoek, Spaland/Sveaparken noch Kethel/Tuindorp) hiervan mededeling gedaan, terwijl alle wijken en hun inwoners worden geraakt/getroffen door dit project.

1. Op 31 mei 2012 heeft de gemeenteraad het Participatiekader Schiedam (VR46/2012) vastgesteld. Dit kader is o.a. bedoeld om als betrouwbare overheid burgers en bedrijven te betrekken bij de voorbereiding van grootschalige projecten als dit. D66 beschouwt dit kader als een belangrijke en harde afspraak met de Schiedamse burgers en bedrijven om hun te betrekken bij o.a. alle projecten in het openbaar gebied.

Waarom past u dit kader in dit geval geheel niet toe en volstaat u met slechts een “informele inloopmiddag”  om 15.30 uur op 16 mei 2013 in een gebouw op het bedrijventerrein?

Om welke reden organiseert u dit overdag en waarom op die plaats?

Is er dialoog en beïnvloeding mogelijk op zo’n inloopmiddag?

Is er rekening gehouden met de mogelijkheden van bewoners om hierbij aanwezig te zijn ?

2. Om welke reden heeft u afgezien van behandeling van dit project in wijkoverleggen?

We kunnen het ook anders vragen: waarom raadpleegt u betrokken bewoners – en dat zijn er heel veel – in Schiedam-Noord en hun bewonersverenigingen niet vooraf bij de voorbereiding van dit project? Dezelfde vraag geldt voor de bedrijven in het betrokken gebied.

3. Heeft u overwogen dit – op zichzelf uitstelbare – project pas uit te voeren nadat een extra ontsluiting voor Schiedam Noord is gerealiseerd?

4. Het is begrijpelijk dat verkeershinder ontstaat bij dergelijke projecten, maar waarom moet dat zes maanden duren en dan ook nog in die omvang, bij zo’n kwetsbare ontsluiting?

Is versnelling mogelijk, is fasering mogelijk en heeft u meerdere alternatieven waaronder handhaven van tweerichtingsverkeer overwogen?

Enige jaren geleden is op dezelfde route gebruikt gemaakt van een noodweg; heeft u deze optie overwogen?

Kan afsluiting van de rotonde Zwaluwlaan/Slimme Watering beperkt blijven tot de momenten dat dit ècht noodzakelijk is?

5. Welke effecten zijn er voor de gebruikers van openbaar vervoer vanuit Schiedam Noord van en naar station Schiedam Centrum, vooral voor de gebruikers van de buslijnen 51 en 53?

6. Hoe garandeert u de voorgeschreven aanrijtijden van hulpverleningsdiensten en hun inzetbaarheid ter plaatse?

7. Welke effecten verwacht u voor andere verkeersroutes in Schiedam Noord en hoe anticipeert u op te verwachten problemen?

Hoe waarborgt u de veiligheid van overige verkeersdeelnemers, zoals fietsers?

Het mag duidelijk zijn dat wij zeer prijs stellen op snelle beantwoording van deze vragen, opdat overleg in de raadscommissie kan plaatshebben voordat een start is gemaakt met dit project.

Met vriendelijke groet,
Marcel Houtkamp, Arjen Kuin, D66

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *