Gemeente en overige instanties

Logo Gemeente

Contactadressen Gemeente en instanties

Voor klachten over de buitenruimte (bestrating, vuil, straatmeubilair, verkeersborden, onderhoud groen etc.) dient u altijd eerst contact op te nemen met Irado.  Tel: 010-2621000 of e-mail: info@irado.nl

Na enkele mededelingen bij Irado geen bevredigend resultaat? Dan kunt u contact opnemen met Leon Verzijden, Toezichthouder Openbare Ruimte van de Gemeente Schiedam.  Tel: 010-2191857 of e-mail: lsm.verzijden@schiedam.nl

Voor klachten over alledaagse ergernissen en verzoeken tot handhaving kunt u zich wenden tot de Licht Blauwe Brigade. De LBB zorgt voor extra toezicht en bindt de strijdt aan met foutparkeerders, caravans en aanhangwagens die te lang staan, overlast van hondenpoep etc. De medewerkers lopen rond, spreken mensen aan op overtredingen en het onjuist aanbieden van huisvuil, vangen signalen op en schrijven bekeuringen uit.      Tel: 010-2465869/2465630 of e-mail: lbb@schiedam.nl

Voor andere zaken (veiligheid, verkeer, vergunningen etc.) kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de Gemeente Schiedam en vragen om doorverbonden te worden met de betrokken afdeling. Schrijven kan natuurlijk ook. Het algemene nummer is: 010-2465555. Het centrale adres is: postbus 1501, 3100 EA  Schiedam

Voor defecte verlichting of elektriciteitskasten neemt u contact op met Eneco. Tel. klantenservice: 0900 – 0201 (€ 0,10 p.m.), bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 18,00 uur, Of het storingsnummer: 0800 – 0072 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Voor politiezaken die niet urgent zijn belt u 0900 – 8844. Voor urgente zaken belt u 112. Uw buurtagenten zijn: Dennis Vahstal (Woudhoek) en Esther Schmidt (Spaland-Sveaparken).

Bron: Marcel Kreuger, Wijkprocesmanager Woudhoek