Raad neemt amendement D66 en PvdA aan

Raad neemt amendement D66 en PvdA aan.

27-04-2013 om 08:37 uur

Tijdens de raadsvergadering van 25 april heeft de Raad tijdens de bespreking van de  Afvalstoffenverordening Schiedam 2013 een amendement aangenomen om het zo tot een groter bereik van afvalschieding te komen.

De tekst van het amendement is:

De Raad van de gemeente Schiedam in vergadering bijeen op donderdag 25 april 2013,

Overwegende

Dat het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad voorstelt om de afvalstoffenverordening Schiedam 2013  zodanig aan te passen  dat voor bepaalde huishoudens  zal gelden dat huishoudelijk restafval en gft-afval tweewekelijks zal worden opgehaald,

Dat het wenselijk  is om in Schiedam te komen tot een hoger percentage van afvalstoffenscheiding dan op dit moment het geval is en een stijging te realiseren naar minimaal 34 %, maar dat met het voorliggende voorstel slechts een stijging van 2 % kan worden bewerkstelligd,

Dat het relevant is dat alle huishoudens in Schiedam aan afvalscheiding gaan doen en dat betere voorlichting daarvoor nodig is,

Voorts overwegende

Dat burgemeester en wethouders hebben  geconstateerd dat het aantal plasticcontainers in de stad onvoldoende is om huishoudens op korte afstand te kunnen bedienen,

Dat de hoeveelheid inzamelpunten voor gescheiden afval op voldoende niveau moet zijn om huishoudens in staat te stellen daadwerkelijk hun afval te scheiden,

Dat de inbreng van bewoners over de wijze van afvalinzameling wel is gehoord, maar dat deze niet in alle gevallen heeft geleid tot een werkbare aanpak,

Besluit

De tweewekelijkse inzameling van minicontainers voor restafval  pas in te laten gaan nadat burgemeester en wethouders

a) een onderbouwd plan voor verbetering van de afvalscheiding van alle huishoudens hebben opgesteld en daarbij per wijk de meest geschikte methode hebben te bezien

b) een plan om afvaltoerisme tegen te gaan hebben opgesteld

c) Een onderzoek hebben verricht naar de huidige capaciteit van de mogelijkheden van afvalscheiding, waaronder de openingstijden van het afvalbrengstation en het aantal plasticcontainers, met als oogpunt op een zo kort mogelijke termijn wel te kunnen starten met een tweewekelijkse frequentie voor het ophalen van restafval in minicontainers,

d) Een voorstel bij de zomernota hebben gepresenteerd op welke wijze de vrijvallende middelen door de voorgestelde bezuiniging kunnen worden ingezet om te komen tot een hogere afvalscheiding in de gehele stad,

e) een voorlichtingscampagne hebben gestart om het bewustzijn van de noodzaak van afvalscheiding  in de hele stad te vergroten

Menno Siljee, PvdA                       Arjen Kuin, D66

 

Bron: www.pvdaschiedam.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *