Ophalen restafval blijft voorlopig wekelijks

Ophalen restafval blijft voorlopig wekelijks

donderdag 2 mei 2013

De afgelopen tijd is met name in Schiedam-Noord veel te doen geweest rond de plannen van het college om in de toekomst het huisafval eens in de twee weken op te halen.

Hoewel D66 positief staat tegenover het bevorderen van afvalscheiding, ging dit plan van het college ons op dit moment te ver. Daarom hebben wij tijdens de raadvergadering van 25 april jl.  samen met de PvdA een wijzigingsvoorstel (amendement) op het raadsvoorstel ingediend.

De belangrijkste punten van dit amendement waren:

De tweewekelijkse ophaal van restafval (de grijze container) mag pas ingaan nadat burgemeester en wethouders:

Een onderbouwd plan voor verbetering van afvalscheiding van alle huishoudens hebben opgesteld en daarbij per wijk de meest geschikte methode hebben bezien;

Een plan om afvaltoerisme tegen te gaan hebben opgesteld;

Een onderzoek hebben verricht naar de huidige capaciteit van de mogelijkheden van afvalscheiding, waaronder de openingstijden van het afvalbrengstation en hetaantal plasticcontainers. Waarbij het oogpunt moet zijn zo spoedig mogelijk te starten met een tweewekelijkse frequentie van het ophalen van restafval in minicontainers;

Een onderzoek bij de zomernota hebben gepresenteerd waarin staat op welke wijze de vrijvallende middelen door de bezuiniging kunnen worden gebruikt om te komen tot een hogere afvalscheiding in de rest van Schiedam;

Een voorlichtingscampagne hebben gestart om het bewustzijn van de noodzaak van afvalscheiding in de hele stad te vergroten.

Hoewel wethouder Wijten het niet eens was met dit amendement en dit dan ook ontraadde, werd het toch in stemming gebracht. Met een kleine meerderheid van stemmen is het amendement uiteindelijk aangenomen.

Conclusie: Het GFT-afval wordt binnenkort wel eenmaal per twee weken opgehaald. Het restafval blijft voorlopig gewoon wekelijks opgehaald worden, tot voldaan wordt aan de voorwaarden van het amendement.

Bron: www.d66schiedam.nl