Twee wekelijks vuilophaal

Het college van B&W heeft, om een bezuiniging te bewerkstelligen, in de afvalstoffenverordening 2013 aangegeven om het legen van de minicontainers, zoals wij deze in onze wijk hebben, van wekelijks naar tweewekelijks te laten gaan. Deze besparing zou dan aan alle burgers van Schiedam terugvloeien. Het gaat dan om een bedrag van (slechts) EUR 6,00 per jaar.

In verband hiermee is op maandag 8 april 2013 de bijeenkomst van “het Stadserf” onderwerp van gesprek geweest, konden door iedereen zgn. “zienswijzen” worden ingediend en was er op 15 april 2013 de mogelijkheid om in te spreken in de commissievergadering die de Raad in de vergadering op 25 april 2013 moest adviseren. Alle 17 zienswijzen (waarvan 5 uit onze wijk)  zijn zo goed als compleet afgewezen. In de commissievergadering bleek wel dat er voor een aantal partijen de voorgestelde regeling iets te snel ging. Op basis van alle reacties is door PvdA en D’66 samen een amendement ingediend, dat uiteindelijk met 17-15 stemmen en zichtbaar geheel tegen de zin van de wethouder werd aangenomen (zie aparte pagina).

Uitkomst in het kort: Groene minicontainers worden wel twee-wekelijks geleegd, terwijl men de grijze minicontainers voorlopig wekelijks blijft legen, totdat het college aan de voorwaarden uit het amendement heeft voldaan.