Verkeerscommissie

Tijdens de ledenvergadering van 2012 zijn een aantal verkeerszaken door bewoners naar voren gebracht, zoals de “verdwenen” drempels, de algehele slechte kwaliteit van het straatwerk, foutief parkeren.

De commissie heeft deze zaken opgepakt en met betrokken gemeentelijke instanties gesproken. Van een aantal zaken is inmiddels uitsluitsel, van andere is het nog even afwachten.

– Gezien het feit dat de bewoners in de Mary Zeldenruststraat verdeeld zijn over het feit of er nu wel paaltjes terug moeten komen en zo het fout parkeren te kunnen terugdringen, heeft de Gemeente doen besluiten de situatie ter plaatse te laten zoals hij nu is. Over drempels en straatwerk is nog niets bekend.