24 april 2013: laatste stand van zaken

Geachte mevrouw, heer,

Op verzoek van wethouder Groeneweg mail ik u bijgaand de concept-vervoerplannen voor 2014 van de Stadsregio en de brief die we eerder aan de Stadsregio gezonden hebben met betrekking tot de keerlusvariant.
Het goede nieuws is dat de gevreesde verdere inperking van de bediening van de Woudhoektak (ook overdag geen bediening) in de concept-plannen voor 2014 niet is opgenomen. Het slechte nieuws is dat de keerlusvariant (bediening Woudhoek met lijn 24 naar Vlaardingen door deze via de keerlus van de Harreweg te geleiden) niet overgenomen is in de concept-plannen van de Stadsregio.
Ook het overleg gisteren van wethouder Groeneweg met de portefeuillehouder van de Stadsregio, mevrouw Baljeu, heeft geen concrete toezeggingen op dat gebied opgeleverd. Wellicht dat er enige ruimte is om naar het soort vervangend busvervoer te kijken (beter intern toe- en doorgankelijk). Ook op enkele andere aspecten wordt het openbaar vervoer voor Schiedammers gewijzigd. Als eerder aangegeven zullen op 14 mei in de vergadering van de raadscommissie de plannen worden toegelicht door de stadsregio en dan kan worden ingesproken. Als u wilt inspreken is het verzoek dit tijdig te melden bij de griffie. Voor 7 juni zal de gemeente haar reactie op de vervoerplannen aan de stadsregio moeten geven, waarna de stadsregio beslist.
Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk mensen te informeren. Het kan zijn dat ik iemand ben vergeten. Voel u vrij om dit bericht verder te verspreiden.
Met vriendelijke groet,
Marcel Kreuger
Wijkprocesmanager Spaland-Sveaparken, Zuid en Woudhoek