Straatteam

Vanuit buurtprojecten, een onderdeel van de gemeente waar Paula van Oeveren als stimulerende factor werkzaam is, worden op kleine schaal projecten opgezet om de sociale contacten te bevorderen en hiervoor wordt een budget van € 500 per jaar becshikbaar gesteld. Inmiddels zijn er in Schiedam 24 straatteams.

Ook onze wijk heeft sinds november 2012 een eigen straatteam. De contactpersonen voor dit team zijn Rob Hoogendam en Jan van der Meer, beide woonachtig aan het Betsy Perkpad. Binnen onze vereniging spreken wijzelf meer van “wijkteam”, aangezien wij de sociale activiteiten eerder in wijk- dan in straatverband organiseren. Het blijft echter altijd mogelijk voor een straat om een straatteam te vormen en zijn eigen activiteit te organiseren. Let wel, het budget is niet bedoeld voor eten en drinken. Een deel van het budget van 2012 hebben wij o.a. voor de nieuwjaarsbijeenkomst mogen gebruiken. Voor 2013 is er weer een  nieuw budget ontvangen.