Afsluiting ’s Gravelandseweg Brauwweg-Plein1940-1945

Deze brief is afgelopen week bezorgd bij ondernemers in de ‘s-Gravelandsepolder.
Inloopbijeenkomst is overmorgen, op 5 juni 2013.

Citaat
                                                                                                          Datum: 31 mei 2013
Geachte mevrouw, heer,
De gemeente Schiedam is gestart met de aanleg van de ontsluitingsweg op Schieveste. Om de ontsluitingsweg straks goed aan te kunnen laten sluiten op het al bestaande wegennet, worden er in aankomende periode werkzaamheden uitgevoerd aan de ’s-Gravelandseweg. De grootste impact heeft de afsluiting van een deel van de ’s-Gravelandseweg in de periode van vrijdag 16 tot en met maandag 26 augustus 2013.
Van Brauwweg tot Plein 1940-1945 Om de ontsluitingsweg op Schieveste op een later moment aan te kunnen laten sluiten op het bestaande weggennet is een reconstructie van de kruising ’s-Gravelandseweg – afrit 11 van rijksweg A20 noodzakelijk. Om deze reconstructie te realiseren wordt vanaf vrijdag 16 augustus 21.00 uur tot maandag 26 augustus 05.00 uur de ’s-Gravelandseweg vanaf de Brauwweg tot Plein 1940-1945 afgesloten voor al het verkeer.
Op- en afrit afgesloten Met de afsluiting van de ’s-Gravelandseweg vanaf de Brauwweg tot Plein 1940-1945, is ook op- en afrit 11 van de rijksweg A20 in zuidelijke richting afgesloten.
Dit betekent dat:
– verkeer op de A20 komend vanuit de richting Kleinpolderplein, en om bedrijventerreinen ‘s-Graveland en Spaanse Polder te bereiken gebruik kan maken van afrit 11, Schiedam-Centrum. Verkeer in de richting van Schiedam centrum wordt door middel van borden op de A20 doorverwezen naar de afrit Schiedam-Noord.
– verkeer komend vanuit Schiedam-Noord, over de ’s-Gravelandseweg, via oprit 11 de A20 op kan richting Kethelplein;
– verkeer komend vanuit de richting Kethelplein geen gebruik kan maken van afrit 11, Schiedam-Centrum;
– verkeer komend vanuit de richting Plein 1940-1945 geen gebruik kan maken van oprit 11 richting zowel Kleinpolderplein als Kethelplein.
Omleidingsroute Bedrijventerrein ’s-Graveland en Spaanse Polder blijven gedurende de afsluiting met een omleidingsroute bereikbaar; bekijk de actuele omleidingsroutes op www.schiedam.nl/schieveste. Op de rijksweg A20 wordt de afsluiting van afrit 11 aangegeven. Het verkeer wordt met borden verwezen naar Schiedam-Centrum of Schiedam-Noord.
Leveranciers informeren
De gemeente Schiedam doet haar uiterste best om belanghebbende partijen in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren. Uw hulp hierbij is echter van belang. Wij willen u dan ook vragen om – waar nodig – uw (toe-)leveranciers, medewerkers en overige partijen die hinder van de afsluiting kunnen vinden, hierover te informeren.
Mocht u naar aanleiding van deze brief meer informatie willen over de werkzaamheden aan de ‘s- Gravelandseweg kunt u contact opnemen met Bert Oosthoek, directievoerder, via 010-219 16 06.
Uitnodiging inloopbijeenkomst
De gemeente Schiedam organiseert op woensdag 5 juni 2013 van 12.00 tot 13.00 uur een inloopbijeenkomst bij Schiepoint Business Center, ’s-Gravelandseweg 258.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u tekeningen inzien en met vertegenwoordigers van de gemeente Schiedam in gesprek over het project en de uitvoering.
De gemeente Schiedam organiseert deze bijeenkomst vanuit de wens u zo goed mogelijk te informeren. De bijeenkomst heeft geen officieel karakter in het kader van een inspraak-, terinzageleggings-, zienswijzen-, bezwaar- of beroepsprocedure.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *