D’66 Schiedam over Tram 21

Toch een tram naar de Harreweg in 2014!

zondag 28 april 2013

Enkele dagen geleden is het concept Verkeers- en Vervoersplan 2014 bekendgemaakt. Hierin valt te lezen dat de bezuinigingen op de tramverbinding naar de Harreweg (voolopig) geschrapt zijn. Dit betekent dat de tram ook in 2014 blijft rijden van en naar de Harreweg.
De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom het openbaar vervoer (en dan met name de tram) in Schiedam-Noord.
Eerst werden we al geconfronteerd met het schrappen van de tram in de avonden en delen van het weekend.

Enkele maanden geleden bleek dat de Stadsregio het voornemen had, met ingang van eind 2013 de tramverbinding naar de Harreweg helemaal te schrappen. Een onzalig plan, dat grote gevolgen zou hebben voor de bereikbaarheid van Woudhoek, Spaland en Sveaparken met het openbaar vervoer.
Samen met de bewoners van Schiedam-Noord heeft D66 zich de afgelopen maanden ingespannen voor een goede bereikbaarheid van Schiedam-Noord.
Raadslid Arjen Kuin sprak samen met bewoner John Witjes in bij de vergadering van de Stadsregio (zie hier) en in december werd in samenwerking met D66 door de bewoners een protestactie georganiseerd (zie hier). Ook waren Arjen Kuin en Jokes van Grootveld (organisator van de bewonersactie) over dit onderwerp te gast bij LookTV.
In de gemeenteraad hebben wij dit onderwerp meerdere malen aanhangig gemaakt. Tegelijkertijd hebben de gezamenlijke bewonersorganisaties diverse malen bij de portefeuillehouders van de Stadsregio aandacht gevraagd voor de situatie van het openbaar vervoer in Schiedam-Noord.
Tevens heeft wethouder Groeneweg zich bij de Stadregio sterk gemaakt voor een goede OV-verbinding.
Dat Schiedam-Noord in 2014 haar tram houdt is mooi, maar dit betekent niet dat er reden is voor grote vreugde. We blijven immers geconfronteerd worden met busjes in de avonduren. Daarnaast moeten we alert blijven op het voorkomen van nieuwe bezuinigingsingrepen in de toekomst.
D66 houdt vast aan terugkeer van de avondtram in 2015.
Op 14 mei a.s. vindt een extra commissievergadering van de gemeenteraad plaats. Deze staat volledig in het teken van het Verkeers- en Vervoersplan. Afgevaardigden van Stadsregio en RET zullen op deze avond te gast zijn. De commissievergadering is openbaar. Hoe meer Schiedammers deze vergadering bijwonen, des te duidelijker zal de boodschap aan de Stadsregio en de RET zijn.