Jaarvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering over 2013 zal worden gehouden op dinsdag 4 maart 2013 in Wijkcentrum De Brug, Heijermansplein 35.

Wij rekenen op uw aanwezigheid !