Kerstboom

Op zaterdag 9 december 2017 zal onder het genot van een drankje bij het Pinoplein de verlichting van de kerstboom worden ontstoken. Alle wijkbewoners zijn vanaf 19.00 uur van harte welkom.

Jubileum feest

Dit jaar bestaat onze bewonersvereniging 30 jaar. Dit hebben wij met onze lid-bewoners op 10 juni gevierd. Speciaal voor deze gelegenheid hebben we een frietkraam en de ijscoman laten langskomen. De muzikale omlijsting was de band “Good Company”.

De opkomst was groot en iedereen heeft een heel gezellige avond gehad.

  

Glasvezel

Binnenkort wordt ook in onze wijk de glasvezelkabel gelegd. In de week van 25-29 augustus zijn de straten Harkje Benthempad, Mary Zeldenruststraat, Johanna Naberpad en Carry Pothuisstraat aan de beurt. Het Betsy Perkpad pas in de tweede helft van september.

Openbaar Vervoer in Noord

In het vervoersplan 2015 van de Stadsregio staat het voornemen om buslijn 51, die nu nog vanaf het Hof van Spaland via de Slimme Watering naar de keerlus bij de Harreweg rijdt en vice versa, samen te voegen met buslijn 57 die naar Vlaardingen gaat. Dit betekent dat dit traject voor Schiedam Noord komt te vervallen.

Op 26 mei a.s. worden de plannen m.b.t. deze vervoersnota door de gemeenteraad besproken. Ook u kunt daarbij aanwezig zijn.

Hanging-baskets in de wijk

Binnenkort zal onze wijk weer worden opgefleurd met hanging-baskets. Het totaal aantal zal gelijk zijn aan voorgaande jaren. De gemeente zal dit jaar nog het grootste deel ophangen en verzorgen. De vereniging zal, met behulp van ons straatteam en een aantal vrijwilligers, de resterende bakken van planten voorzien, ophangen en verzorgen.

 

Wijkfeest 2014

Tijdens de laatst gehouden jaarvergadering is door de leden de wens uitgesproken om ook dit jaar weer een wijkfeest te organiseren. Het verzoek was om dit wel iets eerder te doen dan vorig jaar. Daarom is als datum zaterdag 6 september 2014 gekozen. Wij houden u op de hoogte.

Jaarvergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering over 2013 zal worden gehouden op dinsdag 4 maart 2013 in Wijkcentrum De Brug, Heijermansplein 35.

Wij rekenen op uw aanwezigheid !