Openbaar Vervoer in Noord

In het vervoersplan 2015 van de Stadsregio staat het voornemen om buslijn 51, die nu nog vanaf het Hof van Spaland via de Slimme Watering naar de keerlus bij de Harreweg rijdt en vice versa, samen te voegen met buslijn 57 die naar Vlaardingen gaat. Dit betekent dat dit traject voor Schiedam Noord komt te vervallen.

Op 26 mei a.s. worden de plannen m.b.t. deze vervoersnota door de gemeenteraad besproken. Ook u kunt daarbij aanwezig zijn.

Asfaltering ’s Gravelandseweg (3)

Tijdens de raadsvergadering van 3 juni jl. hebben verschillende partijen er bij de wethouder op aangedrongen nog eens te kijken naar mogelijkheden die tweerichtingsverkeer mogelijk houden. De wethouder heeft medegedeeld dat hij nog eens gaat kijken naar andere mogelijkheden om het verkeer tijdens de werkzaamheden doorgang te laten vinden. Zo lijkt er nu toch serieus gekeken te worden naar de mogelijkheid van een noodweg, waarover tweerichtingsverkeer mogelijk is.
Overigens ziet het er naar uit dat de werkzaamheden aan de ’s Gravelandseweg vooralsnog te zijn uitgesteld tot (minimaal) eind augustus. Hierdoor botst deze afsluiting niet langer met de afsluiting van een ander deel van de ‘s-Gravelandseweg bij Schieveste tussen 16 en 26 augustus.

Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

AlgemeenDagblad d.d. 7 juni 2013 met bericht over sGravelandseweg

Nog meer afsluitingen: afsluiting ’s Gravelandseweg tussen Brauwweg en Plein1940-1945

De gemeente Schiedam is gestart met de aanleg van de ontsluitingsweg op Schieveste. Om de ontsluitingsweg straks goed aan te kunnen laten sluiten op het al bestaande wegennet, worden er in aankomende periode werkzaamheden uitgevoerd aan de ’s-Gravelandseweg. De grootste impact heeft de afsluiting van een deel van de ’s-Gravelandseweg in de periode van vrijdag 16 tot en met maandag 26 augustus 2013.
Van Brauwweg tot Plein 1940-1945 Om de ontsluitingsweg op Schieveste op een later moment aan te kunnen laten sluiten op het bestaande weggennet is een reconstructie van de kruising ’s-Gravelandseweg – afrit 11 van rijksweg A20 noodzakelijk. Om deze reconstructie te realiseren wordt vanaf vrijdag 16 augustus 21.00 uur tot maandag 26 augustus 05.00 uur de ’s-Gravelandseweg vanaf de Brauwweg tot Plein 1940-1945 afgesloten voor al het verkeer.
Op- en afrit afgesloten Met de afsluiting van de ’s-Gravelandseweg vanaf de Brauwweg tot Plein 1940-1945, is ook op- en afrit 11 van de rijksweg A20 in zuidelijke richting afgesloten.

Lees de gehele tekst op onze website onder het menu “Gemeente nieuws”

Asfaltering ’s Gravelandseweg (2)

Vers van de pers tijdens de informatieavond op het Stadserf d.d. 23 mei 2013 :

Start werkzaamheden ca. 3 weken uitgesteld

Op 3 juni wordt dit project besproken door de gemeenteraad, tussen 4 en 8 juli proceduretijd opdracht verstrekking aan de aannemer en op zijn vroegst wordt er op     8 juli 2013 gestart met de werkzaamheden. De gemeente zal wel blijven aandringen op een einddatum van 20 december 2013.

Dit uitstel heeft een aantal voordelen. Zo worden de verkeerslichten op de Churchillweg/Nieuwe Damlaan vervangen waardoor betere doorstroming mogelijk moet worden (communicatie volgt, echter, er komt hier geen afsluiting); Tramlijn 21 is bijna weer in bedrijf (vanaf 17 juni t/m12 juli buiten gebruik vanwege reconstructie Marconiplein in  Rotterdam en tijdelijk vervangen door busdienst) en de werkzaamheden aan Laan van Bol’Es zijn afgerond (planning: 31 mei)

Tramlijn 21 rijdt niet naar Schiedam Woudhoek : 17 juni-12 juli 2013

Werkzaamheden Marconiplein, Rotterdam

Omleidingen tramlijnen 4, 8, 23, 21 en 24

Van 17 juni tot en met 12 juli gewijzigde routes voor de tramlijnen 21 en 24.
De tramlijnen 21 en 24 rijden een ingekorte route tot Spangen (Spartastraat). Tramlijn 21 rijdt niet naar Woudhoek. Tramlijn 24 rijdt niet naar Holy. Tussen Spangen en Woudhoek/Holy rijden pendelbussen.

Tramlijn 21 rijdt niet verder dan eindpunt Spangen (Spartastraat). Tussen Spangen en Woudhoek rijdt een pendelbus onder nummer 21.

Voor meer gedetailleerde informatie, zie : flyer marconiplein

Afsluiting ’s Gravelandseweg

De Gemeente heeft het plan om de ’s Gravelandseweg vanaf de rotonde bij Sveaparken tot de Algerastraat vanaf 17 juni 2013 voor 6 maanden komend vanuit zuidelijke richting vanwege werkzaamheden af te sluiten.  Op 16 mei a.s. is er van 15.30 – 16.45 uur in Schiepoint Business Center (‘s-Gravelandseweg 258, Schiedam) gelegenheid om de plannen te bekijken. Na vele vragen en kritiek heeft de gemeente besloten ook op donderdagavond 23 mei 2013 van 19.30 tot 21.00 uur een informatiemoment  in het bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor (Stadserf 1) te houden. Geïnteresseerden kunnen vrij inlopen, tekeningen inzien en in gesprek gaan over het project met vertegenwoordigers van de gemeente.

Lees voor reactie D66 onder “Actueel”

Berichtgeving via website Gemeente Schiedam