Openbaar Vervoer in Noord

In het vervoersplan 2015 van de Stadsregio staat het voornemen om buslijn 51, die nu nog vanaf het Hof van Spaland via de Slimme Watering naar de keerlus bij de Harreweg rijdt en vice versa, samen te voegen met buslijn 57 die naar Vlaardingen gaat. Dit betekent dat dit traject voor Schiedam Noord komt te vervallen.

Op 26 mei a.s. worden de plannen m.b.t. deze vervoersnota door de gemeenteraad besproken. Ook u kunt daarbij aanwezig zijn.

Hanging-baskets in de wijk

Binnenkort zal onze wijk weer worden opgefleurd met hanging-baskets. Het totaal aantal zal gelijk zijn aan voorgaande jaren. De gemeente zal dit jaar nog het grootste deel ophangen en verzorgen. De vereniging zal, met behulp van ons straatteam en een aantal vrijwilligers, de resterende bakken van planten voorzien, ophangen en verzorgen.